Privacy verklaring

<< terug naar home

Privacy verklaring

Stichting Bewonersbelangen Kijkduin hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wij raden u dus aan om deze Privacy Verklaring zorgvuldig door te lezen.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Indien u via deze website per e-mail vragen aan Stichting Bewonersbelangen Kijkduin stelt wordt uw naam en E-mailadres in beginsel slechts gebruikt ter beantwoording van uw vraag of opmerking. Via verschillende formulieren op www.SBKijkduin.nl worden bezoekers gevraagd hun persoonlijke gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens om de communicatie met u zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

 

Stichting Bewonersbelangen Kijkduin zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of verhuren. Stichting Bewonersbelangen Kijkduin verstrekt verder tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe is verplicht.

 

Wel gebruiken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als u hier vragen over heeft, dan kun u contact opnemen met Stichting Bewonersbelangen Kijkduin via info@sbkijkduin.nl

 

Maakt Stichting Bewonersbelangen Kijkduin gebruik van cookies?

Op de website www.SBKijkduin.nl maken wij geen gebruik van cookies. Stichting Bewonersbelangen Kijkduin houdt bij door welke hosts en met webbrowsers de website wordt bezocht. Deze gegevens worden geanalyseerd voor statistische informatie. De verkregen informatie wordt enkel gebruikt om de website te verbeteren.

 

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

 

Opt-out regeling nieuwsbrief

Na het aanmelden voor onze nieuwsbrief kunt u te allen tijde uw E-mailadres uit onze database verwijderen door op de bijgeleverde link in de nieuwsbrief te klikken.

 

Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op www.SBKijkduin.nl kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacybescherming of de inhoud van deze websites.

 

Wijzigingen Privacy verklaring

Stichting Bewonersbelangen Kijkduin behoudt zich het recht voor ten allen tijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.

 

Vragen & opmerkingen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy verklaring van www.SBKijkduin.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar Stichting Bewonersbelangen Kijkduin. In geval wijziging van onze Privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie.