<< terug naar home

Kijkduin profiel

In 2003 ontwikkelde de gemeente Den Haag grootse plannen voor kwalitatieve nieuwbouw in Kijkduin. Deze plannen werden vastgelegd in een ambitieus Masterplan Kijkduin. Niet alleen de kleine badplaats moest een "face-lift" krijgen, maar ook het gebied erachter. Delen van de wijken Bohemen en Waldeck werden daarin ook meegenomen. Kijkduin Bad moest naast Scheveningen de 2e parel aan de Haagse kust
Inmiddels is in september 2015 het bestemmingsplan Kijkduin-Ockenbrugh definitief van kracht geworden en treffen de ontwikkelaars voorbereidingen voor het indienen van de benodigde vergunningen en het maken van bouwplannen. De bedoeling is dat aan het eind van 2016 met de bouwactiviteiten wordt gestart.
Voor het winkelcentrum betekent dat de bouw van de eerste fase op het huidige Deltaplein naast de bestaande bebouwing van het winkelcentrum.

Kijk voor meer details over het oorsponkelijke Masterplan bij Archief.

Klik hier voor meer informatie over de laatste stand van zaken met betrekking tot de bouwplannen.