<< terug naar home

SBK Bestuur

Van links af: Eric van Baarsel, Michael Blonk, Ruud Schutte, Bob de Jong en Harry Nouwens

De Stichting Bewonersbelangen Kijkduin is in 2003 opgericht. De directe aanleiding was de verplaatsing van de busbuffer waardoor er meer overlast ontstond voor, met name, veel bewoners rond het Deltaplein.

Het huidige bestuur stelt zich echter voor een grotere opdracht; zij zet zich op alle fronten in om het kleinschalige karakter van Kijkduin te behouden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het onderhoud van de openbare ruimte en de leefbaarheid in de wijk.