<< terug naar home

Archief

Vanaf 2006 tot voorjaar 2010 heeft het SBKbestuur heel veel tijd en energie gestoken in het meedenken en, waar mogelijk, bijsturen van het Masterplan Kijkduin. Naast het veelvuldig overleggen met gemeentelijke werkgroepen, was het ook van belang om de bewoners zo goed mogelijk te informeren over de genomen besluiten. Eind 2009 werd het Masterplan uiteindelijk goedgekeurd door de gemeenteraad. Echter in het voorjaar 2010 werd besloten dat vanwege de financiele crisis prioriteit werd gegeven aan andere (Master)plannen in de stad. Dit betekende dat het initiatief aan de marktpartijen (vastgoedontwikkelaars) in Kijkduin werd overgelaten. Omdat echter alle plannen moeten voldoen aan de in het Masterplan vastgelegde uitgangspunten, is dit deel van de website gewijd aan de voorschiedenis en uitgangspunten van het Masterplan Kijkduin. Daarnaast is ook voor de volledigheid het SBKkrantenarchief opgenomen.