<< terug naar home

Actueel

Om de bezoeker van de site snel te informeren over relevante actuele ontwikkelingen of gebeurtenissen in Kijkduin, bevat deze pagina steeds een aantal wisselende onderwerpen. Hier wordt dan de laatste stand van zaken (of het resultaat) vermeld van zowel de activiteiten die recentelijk door het SBKbestuur zijn ondernomen als mede plannen of besluiten van overheden en/of andere belangengroeperingen.

Belangrijke, groot of kleinschalige evenementen, manifestaties of wedstrijden op boulevard of strand bij Kijkduin, vormen geen onderdeel van deze site. Deze worden door de Stichting Beach Resort Kijkduin, Gemeente of Sportorganisaties georganiseerd en worden geplubliceerd in kranten of eigen website. Zie ook 

Voor achtergronden en uitleg voor onderwerpen op deze subpagina wordt vaak verwezen naar andere (sub)pagina's of er verschijnen links naar andere websites, instanties en organisaties.