<< terug naar home

SBK activiteiten

Het bestuur streeft naar een goede samenwerking met andere belanghebbenden in Kijkduin. Alleen door deel te nemen aan overlegstructuren en/of werkgroepen is het mogelijk op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en daar mogelijk enige invloed op te krijgen.

Zo nemen bestuursleden deel aan gemeentelijke en provinciale overleg- of werkgroepen. Hierbij gaat het dan met name om Kijkduin Schoon, Heel en Veilig te houden in de breedste zin!. Het betreft zowel de natuurgebieden als het onderhoud aan groen, wegen en verlichting alsmede de winkel en horeca wetgeving. Daarnaast zijn bestuursleden betrokken bij het overleg met de ondernemers van Kijkduin en de Stichting Beach Resort Kijkduin om mee te kunnen denken en praten over de (toekomstige) branchering en evenementen.